"Yenilikçi Çözümler, Üstün Mühendislik"

Tekniktank Makine Teknolojileri insan kaynaklarına yaklaşımının temel amacı firma verimliliğinin artırılması ve çalışanların ihtiyaçlarının temin edilmesi temelinde esas ilkeleri şöyle özetlenebilir;

Kalite ve verimliliği en yüksek noktaya çıkarabilmek adına, çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişim programlarına katılımını sağlamak.

İşe yeni başlayan personelin hak ve sorumluluklarının bildirilmesi, kalite, üretim akışı, çevre politikası konuları hakkında oryantasyon verilmesi.

Çalışanların becerilerini en iyi seviyede kullanabilecekleri bir iş ortamı oluşturmak.

Çalışanlara ilgili konularda duyurular yaparak, görüş ve önerilerini üst mercilere bildirmelerine imkan sağlamak.

Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği ile kariyer planlamasında kadın çalışanın istihdamının yükseltilmesi desteklenmektedir.

CV Gönder